ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.asia
Rs1,204
1 سال
Rs1,204
1 سال
Rs1,204
1 سال
.biz
Rs1,083
1 سال
Rs1,083
1 سال
Rs1,083
1 سال
.bz
Rs1,827
1 سال
Rs1,827
1 سال
Rs1,827
1 سال
.ca
Rs1,253
1 سال
Rs1,253
1 سال
Rs1,253
1 سال
.cc
Rs963
1 سال
Rs963
1 سال
Rs963
1 سال
.cn.com
Rs3,370
1 سال
Rs3,370
1 سال
Rs3,370
1 سال
.co
Rs2,407
1 سال
Rs2,407
1 سال
Rs2,407
1 سال
.com
Rs828
1 سال
Rs828
1 سال
Rs828
1 سال
.de
Rs673
1 سال
Rs673
1 سال
Rs673
1 سال
.es
Rs673
1 سال
N/A
Rs673
1 سال
.eu
Rs644
1 سال
Rs644
1 سال
Rs644
1 سال
.in
Rs673
1 سال
Rs673
1 سال
Rs673
1 سال
.in.net
Rs623
1 سال
Rs623
1 سال
Rs623
1 سال
.info
Rs1,055
1 سال
Rs1,055
1 سال
Rs1,055
1 سال
.me
Rs2,308
1 سال
Rs2,308
1 سال
Rs2,308
1 سال
.mn
Rs3,660
1 سال
Rs3,660
1 سال
Rs3,660
1 سال
.mobi
Rs1,586
1 سال
Rs1,586
1 سال
Rs1,586
1 سال
.name
Rs779
1 سال
Rs779
1 سال
Rs779
1 سال
.net
Rs1,133
1 سال
Rs1,133
1 سال
Rs1,133
1 سال
.nl
Rs772
1 سال
Rs772
1 سال
Rs772
1 سال
.org
Rs1,027
1 سال
Rs1,027
1 سال
Rs1,027
1 سال
.pro
Rs1,253
1 سال
Rs1,253
1 سال
Rs1,253
1 سال
.ru
Rs432
1 سال
N/A
Rs432
1 سال
.sx
Rs2,889
1 سال
Rs2,889
1 سال
Rs2,889
1 سال
.tel
Rs1,253
1 سال
Rs1,253
1 سال
Rs1,253
1 سال
.tv
Rs2,988
1 سال
Rs2,988
1 سال
Rs2,988
1 سال
.us
Rs673
1 سال
Rs673
1 سال
Rs673
1 سال
.ws
Rs2,124
1 سال
Rs2,124
1 سال
Rs2,124
1 سال
.com.au
Rs1,055
1 سال
N/A
Rs1,055
1 سال
.net.au
Rs1,055
1 سال
N/A
Rs1,055
1 سال
.co.nz
Rs1,827
1 سال
N/A
Rs1,827
1 سال
.net.nz
Rs1,827
1 سال
N/A
Rs1,827
1 سال
.org.nz
Rs1,827
1 سال
N/A
Rs1,827
1 سال
.co.uk
Rs708
1 سال
N/A
Rs708
1 سال
.me.uk
Rs708
1 سال
N/A
Rs708
1 سال
.org.uk
Rs708
1 سال
N/A
Rs708
1 سال
.com.co
Rs1,253
1 سال
Rs1,253
1 سال
Rs1,253
1 سال
.net.co
Rs1,253
1 سال
Rs1,253
1 سال
Rs1,253
1 سال
.nom.co
Rs1,253
1 سال
Rs1,253
1 سال
Rs1,253
1 سال
.com.ru
Rs432
1 سال
N/A
Rs432
1 سال
.net.ru
Rs432
1 سال
N/A
Rs432
1 سال
.org.ru
Rs432
1 سال
N/A
Rs432
1 سال
.co.in
Rs496
1 سال
Rs496
1 سال
Rs496
1 سال
.net.in
Rs496
1 سال
Rs496
1 سال
Rs496
1 سال
.org.in
Rs496
1 سال
Rs496
1 سال
Rs496
1 سال
.gen.in
Rs496
1 سال
Rs496
1 سال
Rs496
1 سال
.firm.in
Rs496
1 سال
Rs496
1 سال
Rs496
1 سال
.ind.in
Rs496
1 سال
Rs496
1 سال
Rs496
1 سال
.eu.com
Rs2,407
1 سال
Rs1,827
1 سال
Rs1,827
1 سال
.qc.com
Rs2,407
1 سال
Rs1,827
1 سال
Rs1,827
1 سال
.kr.com
Rs1,800
1 سال
Rs1,800
1 سال
Rs1,800
1 سال
.us.com
Rs1,800
1 سال
Rs1,800
1 سال
Rs1,800
1 سال
.ae.org
Rs2,407
1 سال
Rs1,827
1 سال
Rs1,827
1 سال
.de.com
Rs2,407
1 سال
Rs1,827
1 سال
Rs1,827
1 سال
.gr.com
Rs2,407
1 سال
Rs1,827
1 سال
Rs1,827
1 سال
.br.com
Rs4,000
1 سال
Rs3,000
1 سال
Rs4,000
1 سال
.gb.net
Rs4,000
1 سال
Rs3,000
1 سال
Rs4,000
1 سال
.hu.com
Rs5,296
1 سال
Rs3,370
1 سال
Rs3,370
1 سال
.jpn.com
Rs5,296
1 سال
Rs3,370
1 سال
Rs3,370
1 سال
.no.com
Rs5,296
1 سال
Rs3,370
1 سال
Rs3,370
1 سال
.ru.com
Rs5,296
1 سال
Rs3,370
1 سال
Rs3,370
1 سال
.sa.com
Rs5,296
1 سال
Rs3,370
1 سال
Rs3,370
1 سال
.se.com
Rs5,296
1 سال
Rs3,370
1 سال
Rs3,370
1 سال
.se.net
Rs5,296
1 سال
Rs3,370
1 سال
Rs3,370
1 سال
.uk.com
Rs4,000
1 سال
Rs3,000
1 سال
Rs4,000
1 سال
.uk.net
Rs5,296
1 سال
Rs3,370
1 سال
Rs3,370
1 سال
.uy.com
Rs4,000
1 سال
Rs3,000
1 سال
Rs4,000
1 سال
.za.com
Rs4,000
1 سال
Rs3,000
1 سال
Rs4,000
1 سال
.gb.com
Rs4,000
1 سال
Rs3,000
1 سال
Rs4,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution